“Створена як оборонна ініціатива, що мала протистояти комуністичній загрозі, організація (НАТО) взяла за основу своєї діяльності міжнародне право, демократичні цінності та пріоритет прав людини...”


“Оксамитові революції у країнах Центральної та Східної Європи, розпад СРСР не привели до ліквідації НАТО, тому що в нових умовах Північноатлантичний Альянс змінив свої пріоритети. Тепер для нього стало важливим збереження миру, повага до прав людини і суверенних прав націй, боротьба з тероризмом та стихійними лихами тощо. Він став взірцем мудрого збереження нашої цивілізації...”


Тетяна Ладиченко,
кандидат історичних наук, професор,
голова Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти

автори та консультанти

Бакка
Тамара
Володимирівна

доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін
і гендерної освіти
факультету історичної освіти
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова,
кандидат педагогічних наук ...
Волошенюк
Оксана
Валеріївна

науковий співробітник
відділу екранних мистецтв
та культурології
ІМФЄ імені М. Рильського
НАН України ...
Дьома
Сергій
Валентинович

консультант проекту,
старший військовий радник
CIVIC ...
Желіба
Олександр
Володимирович

доцент кафедри політології,
права та філософії
Ніжинського державного
університету
імені Миколи Гоголя,
кандидат педагогічних наук ...
Євтушенко
Раїса
Іванівна

головний спеціаліст
Головного управління
загальної середньої
та дошкільної освіти МОНУ.
Заслужений діяч освіти України ...
Мальований
Олександр
Олексійович

заступник декана факультету
історичної освіти
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
із наукової та виховної роботи,
кандидат історичних наук ...
Мелещенко
Тетяна
Володимирівна

декан факультету
історичної освіти
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова,
кандидат історичних наук ...
Мокрогуз
Олександр
Петрович

завідувач кафедри
суспільних дисциплін
та методики їх викладання
Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського, доцент,
кандидат педагогічних наук ...
Підготовка та видання посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Уряду Великої Британії в рамках проекту «НАТО, сила що захищає мирних громадян», який виконує Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти. Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(-ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.

This publication was funded by the UK government as part of the project “NATO as a Protecting Power: Building a new perception of NATO in Ukraine”, implemented by Association of Educators in Social Studies. The views expressed in this publication are those of the author(s) and may not coincide with the official position of the UK government.